بی نشان تنها ...
حرف دل
 
عکس و تصویر دیگر با صدای بلند حرف نمیزنم. . . با صدای بلند نمیخندم. . . دیگر ...
دیگر با صدای بلند حرف نمیزنم. . .

با صدای بلند نمیخندم. . .

دیگر گوش نمی دهم به صدای باد. . .

دریا. . .

پرنده. . .

پاورچین پاورچین می آیم و می روم!!!

بی سر و صدا زندگی میکنم !!!

تو . . .

در من به خواب رفته ای...
 نوزدهم بهمن 1392 | 11:43  | پری |  

آدمش کردم...

 

با تعریف های من شخصیت پیدا کرد...

 

غرورش را مدیون من است...

 

زیاد مغرور شد...

 

زیاد از خوبی های نداشته اش

 

برایش تعریف کردم...

 

باور کرد و ...


مرا کوچک دید و رفت... بیست و هفتم آذر 1392 | 20:26  | پری |  

تـو چـه میفـَهمی از روزگـآرم.. از دلتـَنگی ام، گـآهی بـﮧ خـُدا الـتــمـآس میکُنــَمخوابــَت را ببینــَم، میفـَهمیفقـط خوابـــَت را...sms-470x351.jpg
 پانزدهم مهر 1392 | 21:49  | پری |  

935838_604215576265269_115199653_n.jpg

امشب بی دلیل به اندازه ی یک دنیا می خواهم که ببارم

می خواهم که باز ورق بزنم روزهای  انسان بودنت را

بی رحم

چه بودی و چه شدی...؟؟

امشب بی دلیل فریادهای بی صدایی در گلوی من خاموش می شود

امشب بی دلیل باز یاد تو بودم

بی انصاف بس است دیگر

تصمیمت را بگیر که از یادم بری...

این انصاف نیست که رفتنت با خودت باشد و فراموش کردنت بامن ...

 نوزدهم شهریور 1392 | 14:41  | پری |  

داستانـــ اَز آنجا شروع شُـد که تو اِسم تمامــــِ [ هَرزگی هایَتـــ ]
را آزادی گُذاشتی
وَ مَنـــ اَز آنجآ [ بی غیرتـــ ] شُـدمـــ که
فِکر می کَردمـــ به[ تَمـدنـــ ] رِسیـده اَمــ

 چهاردهم شهریور 1392 | 10:26  | پری |  


به خدا سخته....

تظاهر کنی دوستش نداری اما هر وقت که دیدیش..

بفهمی با تمام وجودت دوستش داری حاضری واسش بمیری....

و سخت تر این که...

فک کنه دوسش نداری و فراموشش کردی ... یکم مرداد 1392 | 18:10  | پری |  


در دلم پر از زخم هاییست....

که قرار است...

وقتی بزرگ شدم فراموش کنم....

 یکم مرداد 1392 | 17:59  | پری |  

کاش می شدروبروی پنچره ای نیمه بازکه نسیمی خنک هدیه می دهدگذشته را دفن کردلحظاتی را شاد شدآرام نشست و مرگ را در فنجانی زیباسر کشید


852507660140d0f5028eb7abde29c4d2-425

 بیست و هشتم خرداد 1392 | 11:27  | پری |  

نگران نباش


حال دلم خوب است !!!

نه از شیطنت های کودکانه اش خبری هست...

نه از شیون های مداومش

،

به وقت ِ خواستن ِ تو …


آرام


جوری که نبینی و نشنوی


گوشه ای نشسته ،


و رویاهایش را به خاک می سپارد...

 

 دوم خرداد 1392 | 16:41  | پری |  

√ ایـטּ روزهـا زنـدگـی ِ هـمـہ هـمـیـنـہ (!)

مـوسـیـقـــــی و
گـیـتـار

زل زدטּ بـہ دیـوار

سـیـگـار بـعـد ِ چایـی

و چـایـی بـعـد ِ سـیـگـار

حـوصـلـہ ے ِ حـرفـاے ِ خـودت رو هـم نـدارے ....

 

 چهاردهم اردیبهشت 1392 | 19:35  | پری |  

چقدر جالب تو لحظه هایی که داغونی فقط یه نفر هستش که میتونه ارومت کنه

اونم کسیه که داغونت کرده

 

 سوم اردیبهشت 1392 | 23:0  | پری |  

میـבانمـ...

میـבانمـ اگـــــر روز ﮮ مرבمـ

چنـב روز ﮮ سیــــاه پوشی و برایمـ گریـﮧ میکنی

و بعـבش

בیگر ﮮ جایمــ را برایتـــ پر میکنـב

میـבانمــ

چنـב روز از اینــکـﮧ

مـرا پس زב ﮮ پشیمانی و بس ...!

ولی هماלּ چنـב روز پشیمانی و ناراحتی تــــو

برایمـ کافیستـــــ....

جبراלּ کارهایتـــــ میشوב و همیـלּ

برایمـ بس استـــــــ....

 

 

 بیست و ششم فروردین 1392 | 22:31  | پری |  

دل گیــر نشــو از آدم هـآ

نیـش زدטּ طـَبیعَـت ـ شـآטּ است

سـآل هآست ڪـہ بـہ هـوآے بـآرآنـے مـے گویـند : خَــرآب !!

حرفی ندارم کهـ بزنم.دلم پُــرهـ دردهـ .جــلو همهـ دلقکـ بازیــ درمیارمـ اما جلو خودمـ کهـ نمیتونم

 

 B&F

 بیستم فروردین 1392 | 23:1  | پری |  

عادت ندارم درددلم را به همه کس بگویم...

پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم تا همه فکر کنند...

نه دردی دارم و نه قلبی...

 

 

 

 

 بیستم فروردین 1392 | 22:23  | پری |  

ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ

 

ﯾﻪ ﺷﺒﺎﯾﯽ

 

ﺑﻪ ﯾﻪ ﺍﺩﻣﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﯼ

 

ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﯼ ﺷﻤﺎﺭﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮﯼ

 

ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﺱ

 

ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺩﻟﮕﯿﺮ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺑﺨﻮﺩﺕ

 

ﻣﯿﺎﯼ

 

ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﯼ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ

 

ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﺠﻮﺍﺏ

 

ﺍﺷﮑﺎﺕ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﺷﺪﻥ

 

ﺑﻌﺪﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﮕﯽ

 

ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ

 

ﺍﺧﺮﺵ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﺷﺪ ...?

 

 

 ششم فروردین 1392 | 18:29  | پری |  

چقدر سخت است تحمل اینکه به یکباره تهی شوی از او …

 

,تصاویر هنری دختران زیبا، زیباترین عکسهای دختران زیبا، ، سایت دختران زیبا، ، دختران زیبا، دختران زیبا  و هنری، دختران زیبا هنری، عکس دختران

 ششم فروردین 1392 | 18:13  | پری |